Phần mềm quản lý hợp đồng

Phần mềm quản lý hợp đồng
Phần mềm quản lý hợp đồng DMC được thiết kế đặc thù cho cho các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng, đơn vị thi công xây lắp, ban quản lý dự án các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, …
Các chức năng chính của phần mềm quản lý hợp đồng DMC:

Tác giả bài viết: Công ty Đất Mũi

Nguồn tin: http://www.datmui.vn